Geológiai adottságok

A tájbesorolás alpontban elmondottak szerint Csíkszentkirályt a Hargita-hegység és a Csíki-havasok határolják. Általában a medencében, de Szentkirály esetében is a vízválasztótól a medence közepén található Olt felé haladva három, jól elkülöníthető és övezetet alkotó domborzati alakzat írható le:

 - Hegységek övezete.
 - Dombság: körülbelül 50 m relatív magasságú domb-övezet, mely enyhén és helyenként lépcsőzetesen lejt a medence közepe fele.
  - Mezőség: az Olt által kialakított teraszok első két szintjén elhelyezkedő többnyire sík terület, mely az Olt medrének szabályozása előtt többnyire a folyó árterületéhez tartozott.

A falu belterülete a harmadik övezetben található, a szántók, rétek és részben a legelők az Olt völgyének teraszain, tehát a 2. övezetben. Az első övezetet az erdők és a legelők foglalják el.
A nyugati határt alkotó Hargita hegységben a kőzetek uralkodóan andezitek (piroxén és amfiból andezitek), a vulkáni törmelékanyagok részben kiszórt piroklasztitok, tufák, breccsák. A keleti határon levő Csíki-havasok északi részét kristályos-mezozoikum kőzetek alkotják: filitek, gneisz, mészkő, dolomit stb. A medence belső része tektonikus eredetű, hármas tagolású plio-pleisztocén üledéksorral feltöltődött süllyedék, amely a harmadkor végén alakult ki (KRISTÓ 1968).

ÜGYFÉLFOGADÁS

Hétfő: 9:00 - 14:00

Kedd: 9:00 - 14:00

Szerda: 9:00 - 14:00

Csütörtök: 9:00 - 14:00

Péntek: 9:00 - 14:00

KAPCSOLAT

Telefon: 0266-332502
Telefon/Fax: 0266-332741

E-mail:primaria@sancraieni.ro

POSTAI CÍM

Csíkszentkirály, Fõút, 522 szám
Hargita megye, Románia
Irányítószám: 537265
dweb logo
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában. A weboldal további használatával beleegyezik a sütik használatába!